תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
אל-חוזרים

אל-חוזרים
אל-חוזר מונע בריחת גז, וכוויות קור בעת שחרור צינור השירות מהמערכת,
כמו כן אין צורך בפרג' בהגיעך למתן שירות במתקן הבא.

אל-חוזר ישר 23c

 


אל-חוזר ישר 23c

 

 


אל-חוזר זוויתי 24c

 אל-חוזר זוויתי 24c


אל חוזרים-MasterCool
אל חוזרים-MasterCool
MC 90333 + MC 90335


 

 


 

עבור לתוכן העמוד