תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
צינון רפתות Feedlane Elite


מערכת ייחודית המיועדת לצינון אופטימלי של הפרות באבוס, מצנן את הפרה מכל זווית: מכסה פי 3 שטח ממערכת סטטית, מה שמקטין מאוד את ההשקעה.יתרונות מרכזיים

  • חסכוני בחשמל - בזכות הטכנולוגייה הייחודית של המאווררים שלנו.
  • חסכוני במים - בזכות התזת המים בערפול (בלחץ נמוך).
  • איכות הסביבה - מזעור הבוצה בשל השימוש במעט מים, ואיודם המיידי ע"י המאווררים.
  • בריאות הפרות - עקב מזעור הבוצה, וטכניקת איוד המים, התחלואה בדלקות עטין מתמזערת.

אופן הפעולה

המאווררים נתלים כשפניהם כלפי מטה, ובמהלך פעולתם מבצעים חצי סיבוב לימין וחצי סיבוב לשמאל, ובכך מכסים את הפרה מכל הזוויות, ומכסים פי 3 שטח.
בעזרת מערכת הבקרה, קובעים את זמני עבודת המערכת, ואת אורכי זמני ההתזה והאיוד.
לכל רפת קובעים את השילוב המתאים ביותר לתנאיה הספציפיים.
ניתן לשלב רגש טמפרטורה, אשר יפעיל ויפסיק את פעולת המערכת בצורה אוטומטית על פי ערכי טמפרטורה נדרשים.

עבור לתוכן העמוד