תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
צינון רפתות FixMount


המערכת הבסיסית ביותר, מיועדת לצינון הפרות באבוס.
זרועות קבועות עליהן מותקנים המאווררים.

יתרונות מרכזיים

  • חסכוני בחשמל - בזכות הטכנולוגייה הייחודית של המאווררים שלנו.
  • חסכוני במים - בזכות התזת המים בערפול (בלחץ נמוך).
  • איכות הסביבה - מזעור הבוצה בשל השימוש במעט מים, ואיודם המיידי ע"י המאווררים.
  • בריאות הפרות - עקב מזעור הבוצה, וטכניקת איוד המים, התחלואה בדלקות עטין מתמזערת.

אופן הפעולה


המאווררים מכוונים אל האבוס בצורה קבועה. בעזרת מערכת הבקרה, קובעים את זמני עבודת המערכת, ואת אורכי זמני ההתזה והאיוד- לכל רפת קובעים את השילוב המתאים ביותר לתנאיה הספציפיים.

*ניתן לשלב רגש טמפרטורה, אשר יפעיל ויפסיק את פעולת המערכת בצורה אוטומטית על פי מידת החום.


 

צינון הפרות באבוס

 

עבור לתוכן העמוד