Slider
  תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

  MUELLER

  מוצרי שירות של חברת  MUELLER  הגרמנית בסטנדרטים  גבוהים ואיכותיים

  • מתאימים לעבודה עם כלל סוגי הקררים
  • מתאימים לעבודה בלחצים גבוהים עד 700psi
  • מתאימים לקטרי צנרת מגוונים 1/4"-1/8 3"
  • מתאימים לעבודה במערכות VRF ו- VRV

   

  ברזים כדוריים מעבר מלא

   

  מעבר מלא מ ¼ עד 3 1/8
  התאמה לכל הקררים, כולל, R410A    
  לחצי עבודה: עד 700 PSI
  קטרים:"2 1/8, "2  5/8, "3 1/8 מעבר ללא הצרה בגוף הברז

   

  ברזים כדוריים Cyclemaster® Ball Valve

   

   

   

  ברזים כדוריים עם וונטיל שירות Cyclemaster® Ball Valve 

   

   

   

   

  תקן למערכות VRV ו-VRF

   

   

   

   

  אל חוזרים ועיניות ביקורת


   


  עיניות ביקורת מ ¼ עד 7/8

   

   

   

  עיניות ביקורת מ 1 1/8" עד  "2 1/8 

   

   

  עבור לתוכן העמוד