תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
AxiCool
5/12/2013

AxiCool

  • בקטרים של 300, 350, 450 מ"מ.
  • מפוחי HyBlade עם נצילות גבוהה.
  • זרימת אוויר אופטימלית וממורכזת.
  • מנועי AC או EC עם בקרה מובנית.
  • התקנה ושרות קלים - PLUG & PLAY.


 

עבור לתוכן העמוד