תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

הסבר על הבדלים בין ספיקה מסית לספיקה נפחית

הסבר על הבדלים בין ספיקה מסית לספיקה נפחית


היות וקיימים יצרנים רבים לסוגי משאבות שונות, כל אחד מהם מסגל לו צורה של מדידת ספיקה המתקבלת מדגמי המשאבות המיוצרות על ידו.
כמובן שכל עוד שבסיס למדידת ספיקה תקין ועפ"י הסטנדרטים המקובלים, אין בכך כל בעיה, אך ללקוח ההדיוט (בשום פנים ואופן לא אדיוט!!!), לעיתים זו מכשלה להבין את ההבדלים בין שיטות המדידה, במיוחד אם ניכר לעיין הבדלים בערכים המצוינים עבור שתי משאבות משני יצרנים שונים, אשר כ"א מהם בחר בשיטה שונה מהאחר כדי לאפיין את הספיקה בנקודות עבודה של ואקום.

לאור זאת, יש צורך להבהיר את הנושא כדי להבין שלמרות שהערכים שצוינו בקטלוג היצרן, נמוכים מאלו של היצרן האחר, אין זה מצביע על נחיתות המשאבה הספציפית על פני האחרת!

במאמר הנ"ל, יש הסבר טכני המבהיר את ההבדלים במדידת ספיקה ומכאן ששתי מדידות שונות, לעיתים, מראות ששתי המשאבות זהות זו לזו, למרות שיש הבדלים בערכי הספיקה שצוינו בעקומת העבודה של כל אחת משתיהן!

קיים גם הסבר באנגלית עם דוגמאות רלבנטיות בגוף ההסבר כדי לפשט את העניין.
אל תהססו לפנות אלינו במידה של אי הבנה או שאלה.

השוואת ספיקות בין יצרנים שונים

לעתים, בבואנו לבחור במשאבת ואקום בין יצרנים שונים, אנו משווים את נתוני הספיקה של משאבה אחת בנקודות שונות של וואקום, לנתוני המשאבה המתחרה – המוצעת לנו מספק אחר.
על מנת לבחור נכון ולא לפסול מיידית משאבה אשר נתוניה נראים נחותים מהמתחרה, יש לוודא שנתוני הספיקה עבור שתי המשאבות, מחושבות לפי בסיס שווה.

יצרנים מסוימים מציינים את הספיקה לפי תנאים סטנדרטיים (ספיקה מסית). יצרנים אחרים נוקבים בנתוני הספיקה בפתח המשאבה (ספיקה נפחית) יש להיזהר מיצרנים אשר אינם מציינים עבור המשאבות שלהם, עפ"י איזה בסיס הספיקה מחושבת!

ספיקה נפחית (מצוינת INTAKE PRESSURE ) היות ואוויר נדחס בלחץ ומתרחב בוואקום, הספיקה הנמדדת עפ"י בסיס זה, כמעט ואינה משתנה כשהוואקום עולה ורק לקראת הוואקום המרבי, ישנה נפילה חדה של הספיקה.
הסיבה היא שהנפח שמשאבת הוואקום דורשת בפתח המשאבה, אינו משתנה עד לרמת הוואקום המלא שבו כבר אין אויר כמעט (בתא שממנו יונקים).

ספיקה מסית (מצוינת כ- ATMOSPHERIC PRESSURE ) כשמודדים ספיקה מסית במשאבת וואקום (המוגדרים תמיד לפי נתוני יסוד של גובה פני הים וטמפ' של 20 מעלות צלסיוס), ישנה ירידה קבועה במסה שנינקת אל תוך המשאבה, עד לרמת הוואקום המרבית היות וכבר כמעט אין מולקולות אויר בתא.

הקשר בין ספיקה מסית לנפחית ספיקה נפחית שווה לספיקה מסית כפול יחס הלחצים האבסולוטיים כלומר, בוואקום של 50%, הספיקה הנפחית תהיה כפולה מהספיקה המסית, אך למעשה המשאבות תהיינה זהות מבחינה נתוני ספיקה ו-וואקום!

סיכום: יש לוודא שההשוואה בין משאבות ואקום, תהיה על בסיס ספיקה שווה.  חברת BECKER גרמניה נוהגת לציין את כל נתוני הספיקה של המשאבות שלה על בסיס ספיקה מסית ולכן, על פניו נראה שהמשאבות קטנות יותר ממתחרות (שבד"כ נוקבות בספיקה נפחית), אך  בהשוואה נכונה אפשר לבחור נכון!

עבור לתוכן העמוד