תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
מפתח רינג

מפתחות רינג
מפתח רינג בעל שמונה מידות שונות במפתח אחד


דגם 10s

מפתח רינגמידות:

 

 • "5/8
 • "11/16
 • "3/4
 • "5/16
 • "3/8
 • "7/16
 • "1/2
 • "9/16


דגם 10smמפתח רינג

 

מידות:

 • 8מ"מ
 • 10מ"מ
 • 12מ"מ
 • 13מ"מ
 • 14מ"מ
 • 15מ"מ
 • 17מ"מ
 • 19מ"מ


 

עבור לתוכן העמוד