תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
ברזים כדוריים

 

ברז כדורי לאביזרי גזברז כדורי לאביזרי גז
MC 90430

חיבורי הברז "1/4 * "1/4 זכר ונקבה

 


 

עבור לתוכן העמוד