תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
כיפוף צנרת נחושת

מכופף צנרות נחושת 3 מידות
מתאים לצינורות בקטרים: "1/4 , "3/8 , "1/2

מכופף צינורות 

 

 


 

מכופף צנרות נחושת- מנוף ארוך
מתאים לצינורות בקוטר "1/8 עד "1

מכופף צנרות נחושת- מנוף ארוך 

 

  


 

מכופף צנרת נחושת- קפיץ
מתאים לצינורות בקוטר- "1/4 עד "7/8

מכופף צנרת נחושת- קפיץ

 

עבור לתוכן העמוד