תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
מכון טיהור שפכים גליל תחתון

מערכת מפוחי אויר למט"ש גליל תחתון המבוססת על 8 יחידות מושלמות המבוססות על מפוחים עם מנועי חשמל שונים (עד גודל של 200 כ"ס, מסנני אויר, משתיקי קול, אל חוזרים ושסתומי פריקה לביטחון - כל היחידות האלו נבנו בבית המלאכה שלנו - עדות לאפשרויות הרבות המוצעות על ידינו ופתרון כולל לכל אתגר!

 

פרטים מלאים ונתונים נוספים ניתן לקבל בפרק מפוחי אויר שמיניות GD

עבור לתוכן העמוד