תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
פנסים


פנס BLK50

 • עוצמה של 50 וואט
 • מאיר למרחק של 60 ס"מ
 • בעל כבל הזנה של 1.5 מ'

BLK50פנס

OPX1000

פנס OPX1000

 • פנס "לד"
 • עוצמה של 100 וואט
 • סוללות נטענות
 • מאיר למרחק של כ-6 מ'


פנס TLK50

 • עוצמה של 50 וואט
 • מאיר למרחק של 60 ס"מ
 • בעל כבל הזנה של 1.5 מ'

TLK50פנס

TLK100פנס


פנס TLK100

 • עוצמה של 100 וואט
 • מאיר למרחק של כ-6 מ'
 • סוללות נטענות
 • כבל הזנה של 1.5 מ'
עבור לתוכן העמוד