תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
אמפולות צבע

אמפולות דגם BEZ


אמפולות זרחניות המתאימות
למערכות קירור ומיזוג גדולות

BEZאמפולה

קיט BEZ


קיט הכולל בתוכו אמפולה
גדולה ומדחף- להזרקת
החומר הזרחני אל המערכת.

BEZקיט

 


אמפולה מחוברת למדחף

אפולה מחוברת למדחף

אמפולות דגם GS


אמפולות המתאימות למערכות
קירור ומיזוג קטנות עד בינוניות


GS אמפולה דגם


אמפולות דגם EZ

המתאימה
למערכות קירור ומיזוג בינוניות

EZ אמפולות דגם

 

אמפולות דגם EZ


אמפולות כולל כלי ההזרקה

אמפולות כולל כלי הזרקה

עבור לתוכן העמוד