תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
צינון רפתות SwingMount


מערכת זו תוכננה במיוחד לרפתות בהן אין גורף זבל, וצריך להכנס עם טרקטור.

 

יתרונות מרכזיים

  • חסכוני בחשמל - בזכות הטכנולוגייה הייחודית של המאווררים שלנו.
  • חסכוני במים - בזכות התזת המים בערפול (בלחץ נמוך).
  • איכות הסביבה - מזעור הבוצה בשל השימוש במעט מים, ואיודם המיידי ע"י המאווררים.
  • בריאות הפרות - עקב מזעור הבוצה, וטכניקת איוד המים, התחלואה בדלקות עטין מתמזערת.

אופן הפעולה

  1. בזמן שהמאווררים לא פועלים המאווררים עומדים בשורה אחת עם העמודים ברפת, כך שניתן לעבור עם טרקטור ולנקות את האבוס.
  2. בעת התחלת הפעולה המאווררים "מעלים" את עצמם מכוח דחיפת האוויר שלהם, עד שהם עומדים בניצב לשורת העמודים ומכוונים אל הפרות שבאבוס, כל זמן פעולתם.
  3. בסיום הפעולה המאווררים "יורדים" חזרה מכוח הכבידה.
  4. בעזרת מערכת הבקרה, קובעים את זמני עבודת המערכת, ואת אורכי זמני ההתזה והאיוד. לכל רפת קובעים את השילוב המתאים ביותר לתנאיה הספציפיים. ניתן לשלב רגש טמפרטורה, אשר יפעיל ויפסיק את פעולת המערכת בצורה אוטומטית על פי מידת החום.


הדגמה ויזואלית -
סגור -
מערכת אוורור
תחילת פעולה - המאוורר מתחיל לעבוד
מערכת אוורור
פתוח - המאוורר פועל, ומים מותזים בתזמון
מערכת אוורור והתזה
תחילת סיום הפעולה - המאוורר מפסיק פעולתו
מערכת אוורור
סוף הפעולה - סגור -
מערכת אוורור


 

 


עבור לתוכן העמוד