תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
מערכת קירור ושטיפה למיכל החלב

BouMatic-ציוד החליבה המתקדם בעולם

 

מערכת המשלבת קירור ושטיפה כוללת למיכל החלב ברפת

תוצרת Boumatic, ארה"ב


 


מערכת שטיפה וקירור למיכל החלבתכונות מרכזיות של מערכת השטיפה

  • חמש תוכניות שטיפה שונות המסוגלות להכנס לפעולה לפי הסדר הרצוי, המוכנסות כסטנדרט לזכרון המכונה.
  • אפשרות קלה לתכנת תוכנית שטיפה מותאמת אישית.
  • יניקת החומרים נעשית ע"י משאבות מינון מדויקות (ע"פ כיול ראשוני פשוט).
  • אפשרות ליניקת 4 חומרים שונים - סבון, חומצה, חומר חיטוי וכו' (אפשרות ל -4 משאבות מינון).
  • אפשרות קלה לשינוי כמויות החומרים הנשאבים מהמיכלים.
  • אפשרות קביעת עיתוי תחילת יניקת החומר (תחילת מילוי מים חמים או סוף המילוי).
  • מכונת השטיפה מאתרת את משך המילוי הממוצע של כל שלב , ולפי אינפורמציה זו היא פועלת למילוי החומר אם קיימת דרישה לתזמון המילוי.
  • המכונה אוגרת נתונים למשך 24 שעות + אפשרות לחיבור למדפסת, המאפשר להדפיס דו"ח שטיפות יומי ולאתר תקלות. הנתונים הנאגרים: זמן, שלב השטיפה, זמן מילוי החומר, טמפרטורת המים במיכל במשך כל מחזור השטיפה.
  • מכונת השטיפה לא מחויבת לעמוד ליד מיכל השטיפה, ניתן להתקינה במרחק של מס' מטרים ממיכלי החומרים וכיור השטיפה.
  • המכונה אינה מאפשרת שטיפה כל עוד לא נותק חיישן מגביל כגון החיישן שעל צינור החלב או חיישנים מגבילים אחרים.

 

עבור לתוכן העמוד